Senior Financial Advisor – Hillside Shopping Centre. Victoria, BC (Victoria, BC, CA, V8T2C5)